Časté dotazy

Co znamená PDK?

PDK je standard elektronické komunikace mezi dodavateli a odběrateli farmaceutického a zdravotnického zboží. Nejrozšířenější a nejvyužívanější variantou této komunikace je elektronický dodací list.

Co je to PDK formát a k čemu slouží?

PDK formát je standardizovaný formát vytvořený společností PharmData pro automatizovanou elektronickou výměnu dat mezi výrobci, dodavateli a distribuční sítí, tj. distributory, velkoobchody, dealery, obchodníky a také cílovými odběrateli, kterými jsou fakultní nemocnice, krajské nemocnice, oblastní a městské nemocnice, polikliniky, kliniky, laboratoře, sítě lékáren, jednotlivé lékány prodejny zdravotních potřeb, a další odběratelé...

Jak PDK formát funguje a jak ho využít?

Je to formát pro elektronické dodací listy a jejich jednoduchý, uživatelem řízený, polo-automatizovaný nebo automatizovaný přenos mezi dodavatelem, distributorem a cílovým odběratelem. Výrobce jeho pomocí komunikuje s lékárenskými velkoobchody, distrubutor zase s lékárnami. Správce číselníku PDK tento formát průběžně vylepšuje a aktualizuje, aby přesně vyhovoval současným potřebám velkodistribuční sítě lékáren. Importovat a exportovat dodací listy ve formátu PDK je možné elektronicky prostřednictvím k tomu určené exportní brány pdkexport.cz, kterou vyvinula a provozuje společnost ONLINE APPS s.r.o. (www.onlineapps.cz). Svým zákazníkům za nevysoký měsíční paušál řeší veškeré technické aspekty této komunikace, včetně změn a aktualizací ze strany autora a správce formátu. Zákazníci tak mohou být bez starostí ohledně nových aktualizací i jakýchkoliv nových komunikačních specifik.

Proč je výhodné používat elektronické dodací listy ve formátu PDK?

Zvyk je železná košile a člověk, který byl deset let zvyklý posílat dodací listy v excelu či PDF, se bude s touto praxí nerad loučit. Druhou stranou mince je ovšem příjemce, odběratel. Ruční přeťukávání dodacích listů do systému, kontrola ručně řádek po řádku, vysoká chybovost lidského faktoru, obrovská časová a tedy i finanční náročnost a s tím spojené značné náklady na počet administrativních pracovníků na příjmu, to je stinná stránka tohoto způsobu. Potřeba nějakého strojově zpracovatelného standardu už byla dlouho zjevná, odkládání používání elektronických dodacích listů sice možné, ale dlouhodobě neudržitelné. Stále více odběratelů si toto uvědomuje a na e-dodáky v PDK přechází. Někteří to už nyní mají jako podmínku spolupráce. Ti, kteří ještě staré nestandardizované dodací listy akceptují, ale PDK formát svým partnerům důrazně doporučují. Z logiky věci se tak dříve či později stane, že kdo se tomuto trendu brání, získá z toho konkurenční nevýhodu.

Není používání formátu PDK příliš složité?

Použití PDK formátu je jednoduché a velice efektivní. Prostřednictvím služby pdkexport.cz je možné napojit PDK na prakticky libovolný účetní systém, napojit na export faktur ve standardu ISDOC, ve formátu XML, CSV, JSON, ISDOC/IDOC, či nějakém jiném strojově čitelném.

Stačí se jednoduše zaregistrovat do služby, pracovníkovi následně po telefonickém kontaktu popsat svoje představy a dohodnout se na nejlepším způsobu napojení.

Je možné používat eDL v PDK také pro Slovensko

Na Slovensku existuje pro komunikaci slovenský standard ADC, což je defakto obdobou českého standardu PDK. Standard ADC máme ve službě pdkexport.cz implementovaný a dodavatelé na Slovensko jej využívají. Pro uživatele služby pdkexport.cz dodávající do ČR i na Slovensko (SK) je výhoda, že nemusí řešit rozdílnost formátů. Pouze si na začátku určíte, který odběratel má dostávat soubor v jakém formátu a eDL (elektronický dodací list) už mu od té doby budou v tom formátu chodit pokaždé.

Jak je to s jedinečným identifikátorem prostředku (UDI), který má být podle evropské legislativy povinný?

UDI je čárový kód jedinečný pro každý výrobek. PDK formát ve své poslední verzi (16) ještě UDI nepodporuje. Jednotliví distributoři pro to ale řešení mají. Obvykle to řeší vlastní odnoží PDK formátu rozšířené právě o UDI a další parametry (jako SÚKL a pod). I tato rozšíření služba pdkexport.cz svým zákazníkům umožňuje. Pokud chcete už nyní na svých elektronických dodacích listech uvádět údaj UDI, je to možné. Je pouze nutné, aby je již podporoval také odběratel.

Co je zkratka PDK?

Zkratka PDK neznamená nic jiného než PharmData kód, tedy číselník v němž má každý lékárenský produkt přiřazen svůj unikátní kód. Žádné medicínské zboží nemůže být podle platné české legislativy bez tohoto označení do lékárny prodáno, tedy dodáno do distribuční sítě lékárenského zboží v ČR.

PDK kód je tudíž pro veškeré dodávky zboží do lékáren a tedy celý farmaceutický průmysl stěžejní.

Kdo je Pharm Data?

Firma PharmData, s.r.o. byla založena v roce 1997 asociací velkodistributorů léčiv AVEL za účelem správy lékárenského číselníku zboží. Na tuto společnost je tedy možné se obrátit pro registraci nového uživatele či nových produktů nebo pro změnu těch stávajících.

Je nutné mít registraci u PharmData pro využívání PDK formátu?

Vzhledem k nákladům spojeným s oficiálním zalistováním zboží, přistoupili někteří větší odběratelé k vydání vlastních číselníků, vlastních kódů, které jsou alternativou k PDK kódu. Přidělují tak svým dodavatelům v rámci dodavatelsko-odběratelských dohod vlastní PDK kódy zdarma.

Registrace u PharmData tedy k využívání tohoto formátu nutná není. Je pouze nutné domluvit se na použitém identifikátoru s oběratelem.

Co je koncovka .DOD?

Dodací listy ve formátu PDK mají příponu .DOD.

Co je třeba pro řešení dodacích listů pro Phoenix, DrMaxe, Agel či jiného distributora online?

Je to jednoduché. Zaregistrujte se na stránce http://www.pdkexport.cz/registrace a následujte instrukce, které vám přijdou emailem.

Komu je možné pomocí aplikace pdkexport.cz elektronicky dodávat?

Aplikace pdkexport.cz umožnuje výrobcům zdravotnického zboží vytváření elektronického dodacího listu do největších lékárenských velkoobchodních sítí, nemocnic, laboratoří i do těch malých cílových lékáren. Producenti léčiv, dodavatelé zdravotního materiálu a medicínského zboží mohou prostřednictvím této aplikace automatizovaně elektronicky datově komunikovat s velkosklady provozovanými hlavními velkodistributory léčiv v ČR. Těmi jsou Phoenix, Pharmos, Perfect Distribution, Dr Max, Alliance Healthcare, ViaPharma a další.

Služba dále umožňuje generovat elektronické dodací listy dodavatelům dodávajících své zboží všem těm odběratelům, kteří elektronické dodáky podporují. Dodací listy v PDK velmi uvítají všichni odběratelé, kteří fungují na systému ESO9, Mediox 3000 od společnosti Apatyka i dalších systémech.

Je možné používat pdkexport.cz s informačním systémem SAP?

Aplikaci můžete používat ať pro účetnictví používáte podnikový či účetní systém SAP, Pohoda, Helios, Money S3, Altus Vario nebo účetnictví či účetní program Ekonom, Abra, ERP, MRP, Cézar nebo úplně jiný. Aplikace je webová a je proto nezávislá na účetním systému. Nezávislá je na operačním systému či webovém prohlížeči. K jejímu využívání vám postačí počítač, telefon či tablet s internetovým prohlížečem a připojením k internetu.

Je možné exporty zcela automatizovat?

Ano, plná automatizace je možná. Pro zákazníky, kterým nedostačuje stupeň automatizace, který je zahrnut v běžných tarifech aplikace pdkexport.cz, nabízíme možnosti individuálního řešení. Je možné integrovat účetní můstek do účetního programu, který používáte, podle vašich individuálních potřeb. Jako automatizovaný komunikační kanál umíme použít FTP nebo třeba EMAIL API. Pro tento účel nás kontaktujte. Abychom se dobře pochopili, pošlete nám seznam PDK kódů vašeho zboží nebo alespoň počet položek. Dále pošlete orientačně frekvenci s níž obvykle exportujete, počet položek, kolik se jich objevuje na jednom dokladu a také účetní software a verzi již používáte. Na základě těchto informací vám navrhneme nejvhodnejší způsob řešení.

Prostřednictvím naší služby je do PDK formátu možné konvertovat data v CSV či XML, které umí Váš účetní software či informační systém.

Je bezpečné používat pdkexport.cz přes Internet Explorer na MS Windows?

Ano, pdkexport.cz používá vysoký stupeň zabezpečení dat. Smluvní podmínky zároveň zaručují diskrétní nakládání s veškerými údaji. Zcela vylučují například jejich únik třetím stranám. Vzhledem k tomu, že je aplikace multiplatformní, můžete ji bezpečně používat na OS Linux, Unix, Windows, MacOS, iOS nebo například na mobilních zařízeních Android či iPad.